Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

ચાંદ ને તો દરેક લોકો ચાહે છે ક્યારેક

સુરજ ની પણ ચાહવા ની કોશિશ ટોકરી જુઓ

સુખ તો દરેક લોકો માગે છે ક્યારેક દુખ માગવાની

કોશિશ તો કરી જુઓ