Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

જીવનમાં બે વાત હમેશા યાદ

રાખજો દોસ્તો

દુશ્મન આગળ નાં નીકળી જાય

અને મિત્ર પાછળ નાં રહો જાય

ફૂલો ની જેમ મહેકતા રહો,
તારા ની જેમ ચમકતા રહો,
નસીબથી મળી આ જિંદગીમાં
હસો અને હસાવતા રહો.

ઈશ્વર ના ન્યાય ની ચક્કી
ધીમી જરૂર ચાલે છે
પણ બહુજ બારીક પીસે છે!
ભલાઈ કરતા રહો વહેતા
પાણી ની જેમ,
બુરાઈ પોતે જ કિનારે લાગી
જશે કચરા ની જેમ