Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

આશા એવી હોય જે મંજીલ સુધી જાય

મંજીલ એવી હોય જે જીવતા શીખવાડી જાય

જીવન એવું હોય જે સ્બ્ધોને કદર કરે સબધ

એવા હોય જે યાદ કરવા માટે મજબુર થાય