Gujarati Suvichar 2017-18

Gujarati Suvichar 2017-18

રોજ કઇંક નવું શીખવી જાય છે જિંદગી

કેટલા અધૂરા આપણે સમજાવી જાય છે જિંદગી

શક્ય અશક્ય સંભાવનામાં રમાડી જાય છે

હ્થેડીમાં રોજ ચાદ રોજ બતાવી જાય છે જિંદગી