Gujaratu Suvichar

Gujaratu Suvichar

દોસ્તી તૂટશે તો જિંદગી વિખરાઈ જશે

આ તમારા વાળ નથી જે સેટ થઈ જશે

પકડી લો હાથ એમનો જે તમને ખુશી આપે

નહી તો રડતા રડતા જ જિંદગી વીતી જશે