Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

સ્મશાનયાત્રામાં જતા સમયે એવું ના વિચારસો

કે તમે એક લાશ ને તેની અંતિમ મંજીલ સુધી

લી જાવ છો હકીકત તો એ છે કે એ લાશ તમને

તમારી અંતિમ મંજીલ બતાવી રહી છે