Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

મંજીલ મળે નહી ત્યાં સુધી વ્યક્તિએ હિમત

નાં હારવી જોઈએ કારણ કે પહાડ માંથી નીકળેલી

નદી એ આજ સુધી રસ્તામાં કોઈને પૂછ્યું નથી કે

એ ભાઈ હજી સમદર કેટલો દુર છે