Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

કોઈની રાહ જોવી વ અઘરું છે

કોઈને ભૂલી જવું એ એનાથી ફ વધારે અઘરું છે

પણ સોથી વધારે અઘરું એ નક્કી કરવું કે એની રાહ

જોવી કે ભૂલી જવું