Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

સ્વાર્થી થતી જતી દુનિયા માં વધુ નહી થોડું વિચારો

બધા અફસોસ થી કહે છે કોઈ કોઈનું નથી

પણ કોઈ નથી વિચારતું કે આપને કોના થયા કે

બીજા આપણા થાય