Gujarati Suvichar

Gujarati Suvichar

વધારે પડતો પ્રેમ ન હોય તો ચાલશે પણ સમય આવે ત્યારે

એવું એક હોવું જરૂરી છે જે દિલથી કહે ચિંતા નાં કર યાર હું છું ને

આંસુની કીમત ન હોય વાલા પણ જે ખરા સમયે લુછી જાય તેની

કીમત જરૂર હોય છે