Good Morning Suvichar | રૂપ ગમે તેટલું સુંદર હોય

Good Morning Suvichar

રૂપ ગમે તેટલું સુંદર હોય પણ તેનો

પડછાયો તો કાળો જ હોય છે સાહેબ

દુનિયા માં દરેક વ્યક્તિ પોતાની લાયકાત

પ્રમાણે ચમકે છે ઇરછા પ્રમાણે નહિ