Good Morning Gujarati Suvichar

Good Morning Gujarati Suvichar

ભૂલા પડવાનો એકજ ફાયદો ચેર

નવા માંર્ગ નો પરિચય થાય છે

અજાણ્યા નો સંગ થાય છે અને

જાણીતા ની  પરખ થાય છે